|

Девойки

ДЪРЖАВНИ  РЕКОРДИ ЗА ДЕВОЙКИ ( до 20 години ) КЪМ 01.10.2014 г.

 

КАТ.

УПР.

РЕКОРДИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛУБ

МЯСТО

ГОДИНА

48

изхвърляне

72

Надежда Стоянова

“Марица” - Пловдив

Хасково

2003 г.

изтласкване

88

Боянка Костова

“Асеновец” - Асеновград

Дурас-Албания

09.2008 г.

двубой

157

Надежда Стоянова

“Марица” - Пловдив

Хасково

2003 г.

53

изхвърляне

87

Боянка Костова

“Асеновец” - Асеновград

Минск-Беларус

04.2010 г.

изтласкване

112

Боянка Костова

“Асеновец” - Асеновград

Минск-Беларус

04.2010 г.

двубой

199

Боянка Костова

“Асеновец” - Асеновград

Минск-Беларус

04.2010 г.

58

изхвърляне

91

Пламена Любенова

“Марица” - Пловдив

Анталия

04.2012 г.

изтласкване

110

Симона Гълъбарова

“Херкулес” - София

      Хасково

2003 г.

двубой

199

Пламена Любенова

“Марица” - Пловдив

Анталия

04.2012 г.

63

изхвърляне

98

Милка Манева

“Родопа” - Смолян

Бусан

05.2005 г.

изтласкване

118

Милка Манева

“Родопа” - Смолян

Бусан

05.2005 г.

двубой

216

Милка Манева

“Родопа” - Смолян

Бусан

05.2005 г.

69

изхвърляне

97

Милка Манева

“Родопа” - Смолян

Асеновград

03.2005 г.

изтласкване

127

Славейка Ружинска

“Черноморец” - Бс

Хасково

2003 г.

двубой

222

Славейка Ружинска

“Черноморец” - Бс

Хасково

2003 г.

75

изхвърляне

112

Славейка Ружинска

“Черноморец” - Бс

Ванкувър

2003 г.

изтласкване

140

Славейка Ружинска

“Черноморец” - Бс

Хасково

2003 г.

двубой

252

Славейка Ружинска

“Черноморец” - Бс

Ванкувър

2003 г.

+75

изхвърляне

110

Йорданка Апостолова

“Родопа - Смолян

Хасково

2003 г.

изтласкване

140

Йорданка Апостолова

“Родопа” - Смолян

Ванкувър

2003 г.

двубой

245

Йорданка Апостолова

“Родопа” - Смолян

Хасково

2003 г.

 
 

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести