|

Кадети-17

ДЪРЖАВНИ  РЕКОРДИ ЗА КАДЕТИ ( до 17 години ) КЪМ  01.10. 2014 г.

 

КАТ.

УПР.

РЕКОРДИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛУБ

МЯСТО

ГОДИНА

50

изхвърляне

91

  Асен Мурадов

„Марица” - Пд

Асеновград

11.2008 г.

изтласкване

111

  Валентин Христов

„И.Абаджиев”-Шн

Бургас

06.2009 г.

двубой

201

  Стефан Мацаров

“Сливен” - Сл

Израел

09.2009 г.

56

изхвърляне

109

  Владимир Урумов

“Ч.море” - Вн

Павиа-Италия

08.2007 г.

изтласкване

135

  Ивайло Филев

“Исперих” - Исп

Нуоро-Италия

2002 г.

двубой

240

  Ивайло Филев

“Исперих” - Исп

Нуоро-Италия

2002 г.

62

изхвърляне

122

  Мехмед Фикретов

“Сливен” - Сл

Шумен

2003 г.

изтласкване

155

  Мехмед Фикретов

“Сливен” - Сл

Валенсия-Испания

2003 г.

двубой

277

  Мехмед Фикретов

“Сливен” - Сл

Валенсия-Испания

2003 г.

69

изхвърляне

133

  Божидар Андреев

“Сливен” - Сл

Нанджинг-Китай

08.2014 г.

изтласкване

167

  Божидар Андреев

“Сливен” - Сл

Нанджинг-Китай

08.2014 г.

двубой

300

  Божидар Андреев

“Сливен” - Сл

Нанджинг-Китай

08.2014 г.

77

изхвърляне

138

  Божидар Андреев

“Сливен” - Сл

Чеханов-Полша

05.2014 г.

изтласкване

171

  Красимир Ренков

“Шумен” - Шумен

Асеновград

03.2008 г.

двубой

309

  Божидар Андреев

“Сливен” - Сл

Чеханов-Полша

05.2014 г.

85

изхвърляне

153

  Георги Шиков

“Мар-Олимп” - Пд

София

06.2010 г.

изтласкване

183

  Георги Шиков

“Мар-Олимп” - Пд

Сингапур

08.2010 г.

двубой

335

  Георги Шиков

“Мар-Олимп” - Пд

Сингапур

08.2010 г.

94

изхвърляне

150

  Георги Шиков

“Мар-Олимп” - Пд

Сопот

12.2010 г.

изтласкване

190

  Георги Шиков

“Мар-Олимп” - Пд

Сопот

12.2010 г.

двубой

340

  Георги Шиков

“Мар-Олимп” - Пд

Сопот

12.2010 г.

+94

изхвърляне

142

  Петко Пипев

„Марица” - Пд

Габрово

11.2006 г.

изтласкване

190

  Костадин Петров

”Титан” - Вн

Асеновград

06.2011 г.

двубой

330

  Костадин Петров

”Титан” - Вн

Габрово

12.2011 г.

 

 

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести