|

Юноши

ДЪРЖАВНИ  РЕКОРДИ ЗА ЮНОШИ ( до 20 години ) КЪМ 01.10.2014 г.

 

КАТ.

УПР.

РЕКОРДИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

КЛУБ

МЯСТО

ГОДИНА

56

изхвърляне

117

Ясен Стоянов

“Сливен” - Сливен

Хавиржов

2002 г.

изтласкване

147

Ясен Стоянов

“Сливен” - Сливен

Хавиржов

2002 г.

двубой

265

Ясен Стоянов

“Сливен” - Сливен

Хавиржов

2002 г.

62

изхвърляне

138

Ивайло Филев

“Исперих”-Исперих

Чанг Май

2007 г.

изтласкване

163

Ивайло Филев

“Исперих”-Исперих

Чанг Май

2007 г.

двубой

301

Ивайло Филев

“Исперих”-Исперих

Чанг Май

2007 г.

69

изхвърляне

147

Демир Демирев

“Сливен” - Сливен

Бургас

09.2004 г.

изтласкване

180

Демир Демирев

“Сливен” - Сливен

Бургас

09.2004 г.

двубой

327

Демир Демирев

“Сливен” - Сливен

Бургас

09.2004 г.

77

изхвърляне

155

Иван Стоицов

“Левски” - София

Атина

2004 г.

изтласкване

200

Иван Стоицов

“Левски” - София

Атина

2004 г.

двубой

355

Иван Стоицов

“Левски” - София

Атина

2004 г.

85

изхвърляне

175

Иван Марков

“Нафтекс.” - Бургас

Ст.Загора

06.2008 г.

изтласкване

220

Иван Марков

“Нафтекс.” - Бургас

Ст.Загора

06.2008 г.

двубой

395

Иван Марков

“Нафтекс.” - Бургас

Ст.Загора

06.2008 г.

94

изхвърляне

170

Мартин Пашов

“Левски” - София

Валенсия

2003 г.

изтласкване

210

Иван Марков

“Нафтекс.” - Бургас

Асеновград

03.2008 г.

двубой

380

Иван Марков

“Нафтекс.” - Бургас

Асеновград

03.2008 г.

105

изхвърляне

180

Васил Господинов

“Левски” - София

Сопот

10.2013 г.

изтласкване

207

Васил Господинов

“Левски” - София

Сопот

10.2013 г.

двубой

387

Васил Господинов

“Левски” - София

Сопот

10.2013 г.

+105

изхвърляне

190

Величко Чолаков

“Родопа” -Смолян

Нуоро

2002 г.

изтласкване

230

Величко Чолаков

“Родопа” -Смолян

Нуоро

2002 г.

двубой

420

Величко Чолаков

“Родопа” -Смолян

Нуоро

2002 г.

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести