|

Структура

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ В БФВТ


РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО   ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ:

 

 

П Р Е З И Д Е Н Т

 

НЕДЕЛЧО ЛАЗАРОВ КОЛЕВ

 

 

Г Е Н Е Р А Л Е Н    С Е К Р Е Т А Р

 

БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ ГИДИКОВ

 

 

Ч Л Е Н О В Е   Н А   У П Р А В И Т Е Л Н И Я   С Ъ В Е Т

 

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВЖИВКО АРХОНДЕВ,  ДОЦ. ВЛАДИМИР БОЯНОВ

Д-Р  КИРИЛ ПАНАЙОТОВ

 

 

 

ПОМОЩНИ  ОРГАНИ  НА  УС  НА  БФВТ:

 

 

 

   

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ:

 

председател / главен експерт на БФВТ / - доц. д-р Димитър Димитров

                      

 

РЪКОВОДСТВО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ :


Председател

                          


РЪКОВОДСТВО НА ТРЕНЬОРСКАТА КОЛЕГИЯ :


Председател

 

 

 

Забележка:

Ръководството на БФВТ е избрано от Общото събрание на БФВТ, провело се на 14.04.2011 г. година в София, редуцирано през Май - 2014 г. и попълнено през Август – 2014 г., а помощните органи са утвърдени  на първото заседание на УС на БФВТ.

Виж на:  http://wfbulgaria.com/durjavni-otborni-purvenstva/

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести