|

Структура

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ В БФВТ

 


РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО   ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ:

 

 

 

П Р Е З И Д Е Н Т

 

АРИФ МАДЖИД

 

 

Г Е Н Е Р А Л Е Н    С Е К Р Е Т А Р

 

доц. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

 

 

Д Р У Г И   Ч Л Е Н О В Е   Н А   У П Р А В И Т Е Л Н И Я   С Ъ В Е Т

 

 ИВАН ИВАНОВ, КИРИЛ ПАНАЙОТОВ, АНТОН КОДЖАБАШЕВ, РАДОСТИН ДИМИТРОВ, ЖИВКО АРХОНДЕВ

 

 

 

 

 

Забележка:

Ръководството на БФВТ е избрано от Общото събрание на БФВТпровело се на 28 май 2021 г.

Виж на:  http://wfbulgaria.com/durjavni-otborni-purvenstva/

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести