|

Годишното отчетно Общо събрание на БФВТ е на 31 май 2019

26.05.2019

 На 31.05.2019 година от 09.00 часа в заседателната зала на хотел "Диана-3" - София 
  ще се проведе поредното отчетно Общо събрание на БФВТ при следния дневен ред:
 

1.  Отчет на УС на БФВТ за дейността на федерацията през 2018 година.

2. Приемане на Финансов отчет на федерацията за 2018 година и новия бюджет за 2019 година.

3.Определяне на насоки за развитието на БФВТ за периода  2019 -2020 година.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС на БФВТ за дейността им до края на 2018 година.

5. Приемане на изменения и допълнения към Устава на БФВТ в съответствие с изискванията на новия ЗФВС.

6. Разни.

Виж на:  http://wfbulgaria.com/durjavni-otborni-purvenstva/

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести