|

БФВТ прие отчет, бюджет и програма на годишното си Общо събрание

30.09.2022

Общото събрание на Българската федерация по вдигане на тежести гласува днес предвидените в дневния ред точки. Така на състоялото се в залата на „Диана 3“ редовно годишно заседание бяха приети отчета, финансовия отчет и план за изпълнение на Програма 2017-2021 г., в която са изпълнени заложените две класирания в призовата шестица на Олимпиадата в Токио. Наред с това делегатите обсъдиха и гласуваха настоящия бюджет и плана за изпълнение на Програма 2022 – 2024 г., в която най-важна цел е спечелването на два медала и две призови класирания в шестицата на олимпийските игри в Париж при максимално позволени от международната федерация 6 квоти.

 

В хода на дискусиите бяха направени предложения държавата да отделя повече внимание и финансов ресурс на младите таланти, защото те са бъдещето на българския спорт и конкретно на щангите. С приемането на въпросните документи е свързано финансирането на БФВТ до края на годината.

 

Делегатите се бяха събрали за годишното Общо събрание и на 8 юни т.г., но тогава поради процедурни пречки не се стигна до гласуване на точките от дневния ред.

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести