|

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

18.03.2016

 

Във връзка с тиражираната в различни медии информация за повторно налагане на глоба от 500 000 долара на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) без да се посочва официален източник, ръководството на БФВТ би желало да направи следното уточнение:

До момента БФВТ не разполага с официално решение на Управителния съвет на Международната федерация по вдигане на тежести (МФВТ) за налагането на глоба. Действително, президентът на световната федерация Тамаш Аян отново настоява за заплащане на сумата от 500 000 долара.

Както стана пределно ясно по време на изслушването в Спортния арбитражен съд в Лозана, санкцията от 500 000 долара съвсем не е единствената възможност за наказание и БФВТ би могла да получи и алтернативно такаванапример спиране от участие в международни състезания за срок до 4 години, като този срок може да бъде например 9 месеца. Санкция от 9 месеца би била пропорционална на степента на вината на БФВТ за случая със замърсената добавка от месец март 2015 г, предвид факта, че спортистите ни получиха 9 месечни наказания при максимални предвидени санкции от 4 години. Нещо повече, адвокатите на МФВТ твърдяха в Лозана, че забраната за участие на български щангисти на Олимпиадата в Рио е наложена именно на основание правото на МФВТ да спре БФВТ от участие в международни състезания до 4 години. В такъв случай БФВТ вече е наказана с алтернативно на глобата от 500 000 долара наказание, а двете наказания не могат да се налагат заедно. Държим да подчертаем, че забраната за изпращане на щангисти на Олимпийските игри е изключително тежка и безпрецедентна в спортната история санкция. Тя вече бе приета от международната спортна общественост като адекватно, напълно достатъчно и справедливо наказание по случая и без да е наложена глоба от 500 000 долара.  

Във всички случаи, единственият компетентен орган да наложи наказание на БФВТ ( и то ако прецени, че е необходимо) е УС на МФВТ, който следва да направи преценката си свободно и информирано и да вземе решение след гласуване. Също така, БФВТ следва да има правото да изложи позицията си пред същия този УС. Такава е процедурата и тя следва да се спазва. За ръководителите на вдигането на тежести в България остава надеждата, че съдът в Лозана отново ще се намеси решително. В тази връзка, БФВТ ще предприеме всички необходими мерки за обжалване на актовете на МФВТ срещу нас и до приключване на съответните процедури и постановяване на крайните решения ще може да участва в предстоящите международни състезания, като изключим Олимпиадата в Рио.     

От ръководството на БФВТ

   

 

 

© 2014 Българска федерация по вдигане на тежести